Koçluk

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (International Coaching Federation), koçluğu danışanlarla kurulan bir ortaklık süreci olarak tanımlar. Bu ortaklık süreci, danışanların düşüncelerini harekete geçirerek kişisel ya da profesyonel anlamda potansiyellerini ve performanslarını arttırmayı hedefler.

Bir diğer tanımla koçluk, kişilerin gelişimini hızlandırarak daha yüksek seviyede performans göstermeleri için tetikleyen ve donanımlı kılan güçlü bir kişilerarası süreçtir. Bu sürecin etkin ve başarılı olabilmesi koç ve danışan arasında kurulacak güven ilişkisine ve sorumlulukların karşılıklı olarak yerine getirmesine dayanır.

“Profesyonel Koç” Kimdir?

Profesyonel koç, en az 128 saatlik ICF’e akredite bir eğitim programını ve bu programın tüm gerekliliklerini tamamlamış, en az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan, kendi eğitim ve gelişimine sürekli yatırım yapan ve koçluk mesleğini bir yapma hali değil de bir olma hali olarak benimseyerek yaşamının tüm alanına yaymış olan ve başkalarında da anlamlı gelişim yaratma isteğinde olan kişidir.

Koç kim değildir?

 • Danışman değildir.
 • Terapist ya da Rehber değildir.
 • Öğretmen/Eğitmen değildir.
 • Mentor değildir.

Koçluk Hizmeti Almanın Sonuçları Nelerdir?

Danışan,
 • kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • güçlü yönleri ve potansiyelini ortaya çıkartır ve geliştirir.
 • zamanını, dikkatini ve enerjisini nasıl ve nereye kullandığını verimli bir şekilde düzenler.
 • performans standartları ve hedefleri için istediklerini üst seviyelere çıkartır.
 • kendisi için tutkuyla istediği amaçlar belirler..
 • yaşamını streslerden ve dikkat dağıtıcılardan temizler.
 • adım atmasını engelleyen faktörler ile yüzleşir ve onları bertaraf eder.
 • sorumluluklarına sahip çıkar.
 • aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.
 • hayatında dengeyi sağlar.

Koçun Sorumlulukları Nelerdir?

Koçluk, bireylerin hayatında, kariyerlerinde, işlerinde ya da kurumlarında olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmasına yardımcı olan bir profesyonel ilişkidir. Koç, her bir bireyin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Danışan ve Koç, danışanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir işbirliği tasarlamak için birlikte çalışırlar, danışan görüşmenin odağını seçer, koç her görüşmede gözlem ve sorularıyla sürece katkıda bulunur, daha geniş bir odak ve seçimler konusunda farkındalık sağlar ve danışanın sürecine hız kazandırır. Danışanlar, kendi hayatlarında yapacakları değişikliklerin kendi kontrollerinde olduğunu öğrenir. Bu temel üzerine kurulan koçluk sürecinde koçun sorumlulukları şunlardır:
 • Danışanın başarmak istediklerini keşfetmek, netleştirmek ve onlarla aynı yerde olabilmek.
 • Yargılama ve eleştirinin olmadığı güven ortamını yaratmak.
 • Danışanın kendini keşfetmesi için onu teşvik etmek.
 • Danışanın çözüm ve strateji geliştirmesini sağlamak.
 • Danışanı sorumlu ve hesap verebilir tutmak.

Koçluk Süreci Nasıl İşler?

Koç için her danışan doğuştan yaratıcı, becerikli ve bütündür. Koç, danışanla, danışanın kendini, gücünü ve kendini neyin sınırladığını keşfedeceği bir yola çıkar. Koçluk sürecinde danışanın kendi belirleyeceği ve üzerinde çalışmak için gündeme getireceği konudan hareket edilerek bu yola çıkılır. Koçun, danışanın gündeme getireceği konu ya da profesyonel anlamda danışanın mesleği hakkında uzmanlığının olmasına gerek yoktur.

Bireysel Koçluk Süreci, iki kişi arasında gerçekleşir. Koç ve Danışan. Yüz yüze ya da telefon ile yapılan ilk görüşme, kapsamın belirlendiği, mevcut fırsat ve zorlukların değerlendirildiği ve istenen sonuçların ortaya konulduğu görüşmedir. Takip eden görüşmeler koçluk seansları olarak anılıp yüz yüze, telefon ya da görüntülü online görüşme olarak önceden belirlenmiş bir süre boyunca gerçekleşir. Koçluk ilişkisinin süresi ihtiyaç ve tercihlere bağlı olarak değişir.